Publikační činnost


Monografie

                Mikrořadiče PIC16CXX a vývojový kit PICSTART
                Programování mikrokontrolérů PIC16CXX
                Komunikace mikrokontroléru s okolím 1
                Komunikace mikrokontroléru s okolím 2


                Opravy a připomínky k publikacím

Skripta

                Informační technologie 1

Na WWW

                Koncepce dalšího vzdělávání učitelů  s využitím distanční vzdělávací technologie(výzkum)

Ostatní články a příspěvky

                Jednočipové mikrokontroléry ve výuce, zábavě i v seriozních aplikacích
                Další vzdělávání pedagogických pracovníků distančně nebo kombinovaně?
                Využití počítače a Internetu při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků distanční formou

Připravuji

                Mikrokontroléry PIC16F87x

Vaše názory, připomínky, náměty a dotazy

                Elektronickou poštou (hrbacek@jumbo.ped.muni.cz)
                Prostřednictvím WWW    
              


zpet.gif (983 bytes)   Zpět na hlavní stránku