Zadání úkolu - Kostka  příklad programu s naprogramovanou třídou Kostka

Vytvořte projekt Kostka projekt bude obsahovat jednu třídu Kostka, jeden Foemulář natavený jko MDIConteiner obsahující Hlavní Menu (MainMenu) a tři formuláře pro zobrazení kostky. První formulář bude obsahovat Label a tlařítko po stisku tlačítka se objeví číslo od 1 do 6. Číslo získa formulář zavoláním metody  objektu získaného ze třídy Kostka. Druhý formulář  vykreslí na své ploše 1 až 6 kruhů odpovídající vzhledem jedné ze stran kostky. Velikost kruhů se musí přispůsobovat velikosti plochy formuláře. Kruhý správné velikosti a rozložení získá formulář zavoláním metody z objektu  vytvořeného ze třídy Kostka. Třetí formulář bude obsahovat  dva PictureBoxy a dvě tlačítka , po stlačení tlačítka se v příslušném obrázku (PictureBoxu) objeví 1- 6 kruhů simulujících vzhled jedné strany kostky. PictureBox. Kruhý správné velikosti a rozložení získá obrázek  zavoláním metody z objektu  vytvořeného ze třídy Kostka.

Třída Kostka musí poskytovat následující metody a vlastnost:

·        metoda Hod vrací do vlastnosti Hodnota císlo 1-6

·        Metoda Hod1  vrací do vlastnosti  Formulář  1 – 6 kruhů

·        Metoda Hod2  vrací do vlastnosti  obrázek  1 – 6 kruhů

Vzhled jednotlivých formulářů je patrný z příkladu uvedeného na webu