a. Operační systémy

Princip operačních systémů

Operační systémy typy Windows

Sítě a operační systémy typu Windows

Operační systémy typu UNIX

Operačních systémů Windows, Unix, Mac OS a Linux

Operační systém

 

b. Sitě

Principy práce počítačových sítí. Síťové komponenty. Typy sítí. Síťová architektura. OSI model.

Sítě v heterogenním prostředí. Spolupráce počítačů s různými operačními systémy. NFS systémy.

Přístup na vzdálené počítače. Prostředky typy FTP a Telnet.

 

c. Internet

Internetové aplikace

Světlo a internet

Vývoj čtvrté generace

 

d. Počitačové infiltrace – viry

Počítačové viry

Viry

Bezpečnost sítí

Zdravotní a bezpečnostní rizika Internetu

 

e. Databáze

Databázové systémy

Databázové systémy prošly významnou evolucí

Databáze a jazyk SQL

Základy databází

 

f. Nejprve podrobný popis funkce všech programů a nástrojů Microsoft Office 2007

 

Pak vytvořte PowerPointovou presentaci o použití programu Word2007

1.      V presentaci ukázat možnosti úprav textu včětně vytváření stylů, obsahů použití kontroly gramatiky a dělení slov

2.      V presentaci ukázat možnosti kreslení , vkládání obrázků, tvarů, použití 3D grafiky a modulu smartart možnost kresby grafů

3.      Popsat způsob vytváření hromadné korespondence, tisk popisek a obálek, vkládání polí

4.      Popis možností bloku Revize

5.      Makra

 

g.  Nejprve podrobný popis funkce všech programů a nástrojů Microsoft Office 2007

 

 

Pak vytvořte PowerPointovou presentaci o použití programu Access 2007

1.      Vytvoření nové databáze

2.      Vytvoření Tabulky, pomocí . návrh tabulky , primární klíč , setřídění načtení externích dat, export dat

3.      Návrh dotazu, filtry

4.      Vytvoření sestavy pomoci průvodce sestavou

5.      Makra

 

 

h. Nejprve podrobný popis funkce všech programů a nástrojů Microsoft Office 2007

 

Pak vytvořte PowerPointovou presentaci o novinkách v programu Excel 2007

*                    Uživatelské rozhraní zaměřené na výsledky

*                    Více řádků a sloupců i jiné nové meze

*                    Motivy sady Office a styly aplikace Excel

*                    Bohaté podmíněné formátování

*                    Snadné psaní vzorců

*                    Nové vzorce OLAP a funkce datové krychle

*                    Zlepšené funkce řazení a filtrování

*                    Rozšíření funkcí tabulek aplikace Excel

*                    Nový vzhled grafů

*                    Sdílení grafů

*                    Snadné používání kontingenčních tabulek

*                    Rychlé připojení k externím datům

*                    Nové formáty souborů

*                    Zlepšený tisk

*                    Nové způsoby sdílení práce

*                    Rychlý přístup k většímu počtu šablon

 

 

i. Nejprve podrobný popis funkce všech programů a nástrojů Microsoft Office 2007

 

Pak vytvořte PowerPointovou presentaci o programu Outlook a Office Publisher, PowerPoint

1.      Popis a nastaveni programu Outlook

2.      Vytvoření skupiny

3.      Sledování dokumentů

4.      Nastavení úloh.

5.      Vytváření různých druhů publikací pomocí Office Publisher

6.      PowerPoint