Okruhy otázek z  Informatiky

 

1.     Informace ,technologie systémy

2.      Datová základna

3.      Relační databáze pro osobní počítače, velké datové základny

4.       Operační systémy, uživatelský software

5.       Služby sítě intenet

6.      Základy práce s operačním systémm Windows

7.      Základy práce MSWordem

8.      Zálady práce s Poewer Pointem

9.      Základy práce  s Excelem

10.  Základy práce s databázovým systémem Access

 

Příklad praktického testu

 

Informační zdroje

 

Základní studijní literatura :

Žid,N. Benáčová,H. Kunstová,R. Svoboda,J. Orientace ve světě  informatiky.Management Press, Praha, 1998, 391s.ISBN80-85943-58-1

Písek,S.Access 2003, Grada Publishing Praha, 2004, 122s. ISBN 80-247-0757-X

 

E - literatura :           

http://boss.ped.muni.cz/vyuka/material/puvodni/Informace1.htm

http://boss.ped.muni.cz/vyuka/material/puvodni/ssi/

http://boss.ped.muni.cz/vyuka/material/puvodni/UcebWord/word_hyp.pdf

http://boss.ped.muni.cz/vyuka/material/puvodni/Excel/excelhyp.pdf

http://boss.ped.muni.cz/vyuka/material/puvodni/powpoint/powpnhyp.pdf    

Telecomunication

Úvod do Informatiky

Databáze

Software

Viry

Grafické editory

Prezentace úvod

Prezentace databáze

Příklad na návrh Datové základny

Učebnice Informatiky

Přednáška Internet

Úkoly informatika

Prezentace studentů