Přihláška/Application na konferenci Škola a zdraví  21

PSČ
Datum ubytování/Date of Acomodation
Druh ubytování/Type of Acomodation
Anotace v českém a anglickém jazyce min. 1000 max 1500 znaků v každém jazyce/Abstact
Název příspěvku/Name of Papers
Adresa zaměstnavatele/Address of Institution
Zaměstnavatel/Institution
E-mail
Fax
Telefon
Město/City
Titul/Title
Příjmení/Surname
Jméno/Name
Ulice/Street
Stát/State

  Uzávěrka přihlášek30.5.2011 /Last Date of application 5/30/2011 Uzávěrka příspěvků 15.7.2011 /Last Date of Paper 7/15/11 Celý příspěvek můžete odeslat E- mailem na adresu janda@ped.muni.cz Paper sent to  address janda@ped.muni.cz

Požadavky na techniku
Poplatek/Fee
Platba přes Obchodní centrum MU
IČO
DIČ
Vyplňujte Internet Explorerem Klíčová slova/Key words Pokud příspěvek na konferenci má více autorů, pak jeden z autorů uvede jména spoluautorů do názvu příspěvku dle vzoru: Jan Novák, Pavel Motyka: „Zdraví a tělesná výchova" , Ostatní se přihlásí samostatnou přihláškou a zatrhnou aktivní účast.