Příklady Visual Basic 6.0

 

Jiří Strach

 

 

 

 

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad kalkulátor

 

Ukládání do souboru

 

Program procvičuje uložení dat do souboru

 

Program procvičuje uložení dat do souboru s přímým přístupem

 

Kody ve formuláři soubor1 – soubor.frm

 Kód modulu soubor1.bas

b As String * 20

c As Integer

d As Single

End Type

 Public Sub konec(j As Integer)

Dim r As M

j = 0

Do While Not EOF(1) ' ´Vracej se dokud není konec souboru.

Get #1, , r ´Čti další záznam.

j = j + 1

Loop

End Sub

 

Setřídění číselného pole

 

Příklad procvičuje setřídění pole čísel generovaných generátorem náhodných čísel.

 

Option Explicit

 

Seznam

 

 

Příklad na seznam s automatickým zatříděním záznamů

 

Kód formuláře seznam2 – seznam2.frm

Kód modulu seznam3 – seznam3.bas

Mapy

 

Příklad projektu výukového programu mapy . V příkladu je ukázáno využití MIDi Formuláře a možnosti detekce bodů v mapě.

 

 

 

Modul mapy.bas