Erasmus +

V rámci programu Erasmus je pro studenty vysokých škol vytvořen program , který umožňuje studentům vysokých škol Evropské unie a kandidátů na členství v unii uzavřít bilaterální smlouvy o výměně studentů na určitou dobu. Většinou na jeden až dva semestry studia.

 

 

 

 

Výběr školy

Zpět na fakultní stránky

Podrobné informace o projektech Socrates - Erasmus